Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljuje Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018.godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo)prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) u 2018.godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske(Narodne novine, broj 123/17) stekle status potpomognutog područja, na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%20u%202018%20godini//POZIV%20ZA%20ISKAZ%20INTERESA%2007.02.2018.pdf