INTERREG V-B Mediterranean

Otvoren INTERREG V-B Mediterranean – 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Detaljne uvjete i rokove za treći poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći na: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/. U sklopu ovog poziva dozvoljen samo jedan tip projekata, a to su više modularni projekti (M2+M3) koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju.

Poziv se provodi u dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja (Inovacije – podtema Plavi rast, Održivi obalni i pomorski turizam, Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja), a za projekt je potrebno osigurati minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja. Ukupna financijska alokacija EU sredstava za treći poziv iznosi 30 milijuna eura ERDF i 2 milijuna eura IPA sredstava.

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg MED programa SYNERGIE CTE do 31.01.2019. (12.00 sati, CET). 

Sam poziv provodit će se u dva koraka, od 30.10.2018. do 31.01.2019. zaprimat će se predprijave te će nakon njihova odabira uslijediti predaje potpune projektne prijave u razdoblju od 02.05.2019. do 27.06.2019. Kalendar predaje potpune projektne prijave može biti podložan promjenama.

Također je moguće kontaktirati predstavnike nacionalnih kontaktnih točaka (kontakt podaci se mogu naći na sljedećoj poveznici: https://interreg-med.eu/about-us/national-information/) i Zajedničkog tajništva ( https://interreg-med.eu/special-pages/contact/).