Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

Početne konferencije projekata

Dana 30. lipnja 2020. godine u Benkovcu, na Trgu domovinske zahvalnosti, s početkom u 10 sati održat će se početne konferencije za projekte: Sudjeluj – poticanje socijalne inkluzije kroz sport, #nauči #primijeni #promijeni, Lov na znanje i Bokun ure kulture

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

UP.02.1.2.01.0061 SuDjeluj

Nositelj  projekta:

 Društvo sportske rekreacije „Talent“

Partneri:

 Hrvački klub Zadar

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

UP.02.1.2.01.0067 #nauči #primijeni #promijeni

Nositelj projekta:

Udruga studenata Bukovice i Kotara

Partneri:

Udruga Mali koraci

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

UP.02.1.2.01.0068 Lov na znanje

Nositelj projekta:

Lovačka udruga Benkovac

Partner:

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

UP.02.1.2.01.0075 Bokun ure kulture

Nositelj projekta:

Klapa Asseria Benkovac

Partneri:

 KUD Branimir

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

ESF_projekti_Benkovac_pozivnica