IMPROVING CIVIC COMPETENCES OF ADULT LEARNERS THROUGH DIGITAL TOOLS

U funkciji je hrvatska inačica web platforme projekta Count Me In

Kao jedan od resursa otvorenog obrazovanja navedena platforma olakšava osmišljavanje i implementaciju obuke za trenere te e-tečajeva za odrasle nastavnike kako bi unaprijedili svoje digitalne i profesionalne kompetencije. Nadalje, putem navedene platforme moguće je pristupiti e-tečajevima usmjerenim na mlade ljude i ljude s posebnim potrebama kako bi unaprijedili svoje digitalne vještine i građansku pismenost te bili u mogućnosti napraviti "pametne" promjene.

Podsjećamo kako AGRRA, kao projektni partner, sudjeluje u definiranju ciljeva učenja i očekivanih rezultata tečajeva, razvoju kurikuluma tečajeva i nastavnim materijalima za odgojitelje i odrasle učenike. Općenito, ciljevi projekta Count Me In odnose se na:

  • Podupiranje razvoja kvalitetne ponude za učenje u području obrazovanja odraslih s naglaskom na ishode učenja te autonomiju i odgovornosti učenika;
  • Promicanje upotrebe tehnologije u procesima obrazovanja i građanskog sudjelovanja;
  • Pružanje svim zainteresiranim dionicima (odraslim učenicima, obrazovnim centrima, civilnim organizacijama, donositeljima odluka)  pristup otvorenim i inovativnim alatima za poučavanje / učenje putem SMART platforme;
  • Poticanje međunarodne suradnje organizacija koje su aktivne u obrazovanju odraslih i civilnom sudjelovanju s naglaskom na aktivno uključivanje mladih i osoba s posebnim potrebama.

Navedenoj web platformi stranici moguće je pristupiti putem sljedeće poveznice.