Panorama 69: Uvođenje brzog interneta u europske regije

Uvođenje brzog interneta u europske regije

Europska komisija je uspostavila Akcijski plan za širokopojasni pristup internetu u ruralnim područjima. Ključni aspekt ove inicijative jest pristup među različitim službama Europske komisije koje se bave regionalnim razvojem, ruralnim razvojem i digitalnom politikom.

Gospodarska konkurentnost regija, osobito ruralnih regija, ovisi o dobroj povezivosti. To se ne odnosi samo na ceste i željeznice, već i na internetske puteve.

Riječima Rudolfa Niesslera, direktora za pametni i održivi rast u GU REGIO: „Širokopojasni pristup internetu, osobito u ruralnim područjima, pridonosi rastu broja stanovnika i stvaranju radnih mjesta visoke kvalitete. Od velike je važnosti, stoga, da ruralna područja ne zaostaju.

Digitalni jaz

Međutim, statistički podaci pokazali su da, unatoč značajnim naporima EU-a i većine država članica, jaz između ruralne i urbane povezivosti i dalje postoji. Povezivost u Europi nekoliko proteklih godina stabilno raste i dosegla je preko preko 80 % stanovnika. No, ako raščlanimo podatke, možemo vidjeti da ovaj postotak pada na manje od 50 % u ruralnim područjima te se stoga čini da se jaz ne zatvara kako bi se postigli ciljevi Digitalnog plana do 2020.

Akcijski plan za širokopojasni pristup internetu u ruralnim područjima

U skladu s navedenim Europska komisija uspostavila je Akcijski plan za širokopojasni pristup internetu u ruralnim područjima. Ključni aspekt ove inicijative jest pristup među različitim službama Europske komisije koje se bave regionalnim razvojem, ruralnim razvojem i digitalnom politikom.
Akcijski plan sastoji se od šest komponenti kojima je cilj osigurati uvođenje širokopojasnog pristupa internetu u ruralnim područjima:
Uspostava Mreže stručnih ureda za uvođenješirokopojasnog pristupa internetu (BCO).
Provođenje „misija u području širokopojasnog pristupa” u državama članicama i regijama s niskim razinama pokrivenosti širokopojasnog pristupa internetu u ruralnim područjima. 

  1. Osmišljavanje zajedničke metodologije za planiranje, izvješćivanje i praćenje ulaganja u širokopojasni pristup internetu. 
  2. Uvođenje dokaznog testa za ruralna područja.
  3. Ažuriranje vodiča Europske komisije za ulaganja u području širokopojasnog pristupa velike brzine.
  4. Osmišljavanje okvira za širokopojasni pristup internetu u ruralnim područjima kako bi se pomoglo u provođenju ulaganja u širokopojasni pristup internetu u ruralnim područjima. 

Mreža stručnih ureda za uvođenje širokopojasnog pristupa internetu

Kao prvi korak, Europska komisija podržava rast i širenje Mreže stručnih ureda za uvođenje širokopojasnog pristupa internetu. Suradnja i uključenost različitih uprava trebala bi pomoći u prevladavanju prepreka s kojima se mnoge regije susreću u pogledu administrativnog kapaciteta i stručnosti u području širokopojasnog pristupa internetu. Jedan ključan element jest povezivanje BCO-a s ruralnim dionicima. Doista, u nedavno provedenoj anketi vidljivo je da je manje od 20 % tih dionika u kontaktu s Mrežom za ruralni razvoj u svojoj zemlji. Digitalni jaz može se riješiti samo povezivanjem BCO-a s glavnim akterima koji se bave specifičnim preprekama na ruralnoj razini. 

Što je BCO mreža? 

Europska komisija pozvala je
države članice 
na stvaranje mreže stručnih ureda za uvođenje širokopojasnog pristupa internetu kako bi riješile zajedničke probleme.
Oni bi trebali djelovati kao jedinstvene točke kontakta u pogledu problema u području širokopojasnih mreža, osobito:
•       regulatornih

•       tehničkih

•       financijskih. 

BCO-i su uspostavljeni u svim državama članicama i mnogim regijama. Pogledajte imenik BCO mreže ovdje

GU REGIO i GU AGRI uvest će dokazni test za ruralna područja 2019. To će podrazumijevati da će svako upravljačko tijelo koje želi reprogramirati sredstva EU-a izvorno predviđena za širokopojasnu mrežu trebati dokazati da će se pokrivenost u ruralnim područjima osigurati na neki drugi način. Time će se osigurati da se sredstva ne oduzimaju područjima kojima su najviše potrebna zato što su „izazovna”.
Europska komisija trenutačno radi na dva vodiča kojima će se voditeljima projekta i ulagačima pružiti konkretne smjernice o razvoju njihovih projekata u području širokopojasnog pristupa: ažurirani vodič za ulaganjeu širokopojasni pristup i vodič o ruralnim ulaganjima koji bi trebali biti objavljeni u drugoj polovici 2019. 

Sljedeći koraci

Digitalni jaz između ruralnih i urbanih područja stvarnost je koju nećemo prevladati u kratkom roku. Stoga Europska komisija ostaje posvećena pružanju potpore stručnim uredima za uvođenje širokopojasnog pristupa internetu diljem EU-a i dodjeljivanju resursa u nadolazećem financijskom razdoblju. To će se učiniti kroz Europski fond za regionalni razvoj i Instrument za povezivanje Europe, ali i kroz nove instrumente poput Fonda za širokopojasno povezivanje Europe (CEBF) ili InvestEU.
Države članice i regije sada moraju osigurati da posjeduju strukture i programe potpore kako bi svojim ruralnim područjima mogle osigurati potrebnu potporu. 

SAZNAJTE VIŠE

Akcijski plan: https://europa.eu/!hW99FV

Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past