Erasmus+

“DE L’INFORMATIONAL’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MOBILITE EUROPÉENNE DES JEUNES RURAUX”

Program: ERASMUS+
Nositelj: FOL 36
Trajanje: 01/05/2018 – 31/10/2018
Proračun projekta: 11.358,00 €

Glavna aktivnost projekta je razmjena iskustava na temu poticanja mobilnosti mladih iz ruralnih krajeva. Nositelj projekta je francuska organizacija FOL36 (FOL de l'Indre) u koju su udružene različite institucije koje rade s mladima i informiraju ih o njihovim pravima i mogućnostima (obrazovanje, posao, stručno osposobljavanje, zdravlje, kultura, sportske i druge aktivnosti) u Europskoj uniji.

Ovaj projekt nastavak je aktivnosti provedenih 2016. godine kada je AGRRA ugostila nositelje projekta i skupinu mladih iz Francuske na istu temu. Tijekom provedbe projekta partneri iz Francuske ugostit će 9 predstavnika organizacija iz Hrvatske koje su uključene u projekte informiranja i podrške projektima mobilnosti te će se provesti sastanci na teme: alata za informiranje mladih, inovacija, uključivanja mladih u europske projekte, razvoja partnerstva na ruralnom području, potpore mladima u projektima europske mobilnosti.