Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva

Volonterska šuma

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

FF

eu1  esif  esfuljp  vladarhNaziv projekta:

„Volonterska šuma – Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva“

Nositelj projekta:

Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko Zadar“

Partneri:

Srednja škola Obrovac

Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar

Ekološka udruga Zrmanja

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

Kratki opis projekta:

Projektom „Volonterska šuma“ će se povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa i programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije. Projektom će se ojačati kapaciteti organizatora volontiranja kako bi se provodili održivi volonterski programi te osnažio doprinos volonterstva u provođenju aktivnosti za društveni i ekonomski rast i participativan model razvoja.

Ciljane skupine projekta: Organizacije civilnog društva (OCD-i), odgojno-obrazovne i javne ustanove i njihovi zaposlenici, srednjoškolci i volonteri.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa i programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije.

Glavne aktivnosti projekta:

– Priprema i provedba programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u suradnji lokalnih OCD-a i Srednje škole Obrovac te njihovo uključivanje u školski kurikulum;

– Edukacije “Menadžment volontera” (osposobljavanje za koordinatore volontiranja OCD-e te zaposlenike odgojno-obrazovnih i javnih ustanova);

– Organiziranje Festivala volonterstva;

– Aktivnosti promocije volonterstva među ciljanim skupinama i javnosti;

– Promidžba i vidljivost.

Područje provedbe projekta:

Gradovi Benkovac i Obrovac te općine Posedarje, Novigrad i Poličnik

Razdoblje provedbe projekta:

1. lipnja 2017. godine – 30. studenoga 2018. godine

Ukupna vrijednost projekta: 759.857,25 HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 100%.

ESF + Ured za udruge Vlade RH = 100%

Projektna događanja pratite na Facebook stranici

Kontakt osoba za više informacija:

Taida Garibović
 MSc. Ekologije krajobraza i zaštite prirode
 Voditeljica projekta
 taida.garibovic@gmail.com
 098/449 371

Matej Mikulić, mag. iur,

Organizatinizator događanja

tel: 023 628 451;

mob: 099 880 34 79

matej.mikulic@agrra.hr

Poveznica na relevantne internetske stranice:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

https://udruge.gov.hr/

https://ec.europa.eu/commission/index_hr

„Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije odnosno Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske”