AGRRA - Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije

Naš tim

Ivica Pintur mag.iur. Ravnatelj agencije +385 23 628 454
+385 23 628 455

Ivana Dević dipl.ing. Zamjenica ravnatelja agencije +385 23 628 453
+385 23 628 455

Vladimir Kovačević dipl.ing. voditelj Odsjeka za pripremu i provedbu projekata +385 23 628 453
+385 23 628 455

Nino Sorić dipl.oec. voditelj Odsjeka za gospodarstvo i ruralni razvoj +385 23 628 450
+385 23 628 455

Edita Baljak administrativna referentica

Ivana Mamić mag. philol. croat. voditeljica Pododsjeka za gospodarstvo i opće poslove

Matej Mikulić mag.iur. viši savjetnik

Andrea Erceg mag. oec. viša savjetnica

Martina Friganović Šimunov mag.soc. et philol.ital. viša savjetnica

Senad Salihović mag.ing.agr. Savjetnik

Branimir Baždarić dipl.ing. viši savjetnik

Neven Jurjević dipl.ing. voditelj Pododsjeka za ruralni razvoj

Tamara Paleka mag.angl.philol. et soc. Viša stručna suradnica

mr.sc. Mara Krpina Knežević dipl.oec. savjetnica

Marta Glavić mag.oec. savjetnica

Lea Brkić mag.ing.agr. Viša stručna suradnica

Branka Nakić dipl.oec. Viša stručna suradnica

Silvija Smolić mag.oec. Viša stručna suradnica