Provedeni projekti

Možemo zajedno

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Projektom "Možemo zajedno" kroz jačanje međusektorske suradnje i umrežavanje te uspostavljanjem modela upravljanja i razvoja volonterizma ojačati će se kapaciteti 2 OCD-a s projektnog područja te kreirati sadržaji i aktivnosti kao odgovor na potrebe i probleme lokalne zajednice korištenjem EU fondova kao izvora financiranja

Detaljnije
Možemo zajedno

TRACK

Training for Agrifood Competences on Blockchain

Poljoprivreda i poljoprivredno-prehrambena industrija predstavljaju vrlo važan sektor u svim zemljama koje su uključene u projekt. Posljednjih godina sve je više znanja potrebno u disciplinama koje su neophodne za potporu inovacijama u sektoru: inovativne tehnologije, inovativni modeli, inovativni dizajn itd.

Detaljnije
TRACK

CUHaCHA

EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge

Tradicionalna hrana je tisućama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Lokalna kuhinja i lokalni proizvodi mogu potaknuti inovacije i promociju te u konačnici osigurati razvoj na regionalnoj i globalnoj razini. Iznad svega, mogu još više poboljšati turističku ponudu. Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i pridonijeti razvoju turizma.

Detaljnije
CUHaCHA

European Academy Network

Encouraging democratic participation at EU level

Cilj projekta je pružiti kreatorima politika, udruženjima i građanima na europskoj razini alate za informiranost te građansko i političko sudjelovanje na europskoj razini

Detaljnije
European Academy Network

Lov na znanje

Projektom će se povećati zapošljivost i mogućnosti za zapošljavanje osoba na području grada Benkovca razvojem specifičnih, stručnih znanja i socijalno-interpersonalnih vještina razvojem i provedbom "po mjeri" izrađenih programa

Detaljnije
Lov na znanje

SuDjeluj - poticanje socijalne inkluzije kroz sport

Projektom “SuDjeluj“ razviti će se i unaprijediti socijalna usluga na području grada Benkovca

Detaljnije
SuDjeluj - poticanje socijalne inkluzije kroz sport

Bokun ure kulture

Projektom "Bokun ure kulture" razvit će se i unaprijediti socijalna usluga i sadržaji na području grada Benkovca

Detaljnije
Bokun ure kulture

nauči#primjeni#promjeni

Projektom #nauči#primijeni#promijeni stvorit će se infrastruktura podrške razvoju civilnog društva čime će se osnažiti uloga OCD-a za društveno ekonomski razvoj i stvoriti pozitivno investicijsko okruženje te povećati zapošljivost 30 osoba s područja Grada Benkovca

Detaljnije
nauči#primjeni#promjeni

ADRINETBOOK

Adrion Cultural Heritage Collections Network

Cilj projekta je promicanje, vrednovanje i zaštita kulturne baštine na području Jadransko-jonske regije.

Detaljnije
ADRINETBOOK

ECOWAVES

Povećanje mogućnosti transnacionalnog rješavanja ranjivosti okoliša, fragmentacije i zaštite usluga ekosustava na jadransko-jonskom području

Jadransko more, koje predstavlja neiscrpan izvor razvoja te je jedna od najznačajnijih društvenih i prirodnih vrijednosti na ovom području, u posljednjih je nekoliko desetljeća ugroženo. Stoga je opći cilj projekta kreirati koordiniranu transnacionalnu strategiju kako bi se na lučkim područjima poboljšalo recikliranje i upravljanje otpadom te očuvalaa kvaliteta vode te ekosustava u cjelini. Posljedica navedenih akcija biti će smanjenje onečišćenja mora.

Detaljnije
ECOWAVES

CCI4TOURISM

CCI4TOURISM projekt namjerava se posvetiti otkrivanju poduzetnika i novih talenata, osnažiti poduzetničke vještine i povezivanju između kulturnih, kreativnih i turističkih poduzeća za stvaranje novih tvrtki i za dizajn novih proizvoda.

Detaljnije
CCI4TOURISM

GECO2

Green Economy and CO2

Geco 2 projekt namjerava intervenirati kroz multilateralni pristup na način da oporavi sposobnost i poveća prilagodljivost na klimatske promjene;uspostavi regionalni sustav za monitoring, koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama i apsorpciji stakleničkih plinova uvodeći i promovirajući inovativne politike i tehnike za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena.

Detaljnije
GECO2

INVESTINFISH

Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain

Glavni cilj projekta „INVESTINFISH“ jest jačanje konkurentnosti proizvodnog sustava sektora ribarstva i akvakulture kroz promociju investicijskih programa, usmjerenih ka stjecanju inovacijskih usluga. Ovim projektom će se pružiti pomoć u obliku financijskih instrumenata, odnosno inovacijskih vouchera za 48 MSP-ova (8 po svakom projektnom partneru).

Detaljnije
INVESTINFISH

Apprenticeship HUB

Apprenticeship HUBs in agro-food sector

Projekt "Apprenticeship HUBs in agro-food sector" za cilj ima razvoj partnerstva između pružatelja usluga strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja (SOO) i tvrtki u sektorima poljoprivrede i male prehrambene industrije. Ta partnerstva će biti podržana od strane centara za naukovanje, koji djeluju kroz lokalne razvojne agencije, poljoprivredne zadruge, komore, socijalne partnere i druge slične organizacije.

Detaljnije
Apprenticeship HUB

E-CITIJENS

Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to Enhance Safety of Adriatic Basin

Opći cilj projekta E-CITIJENS je poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

Detaljnije
E-CITIJENS

PERMA-HORTI- Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu

Permakulturni dizajn i urbana hortikulturu

PERMA-HORTI je projekt jačanja lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji. Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Sveučilište u Zadru i Nasadi d.o.o kreirati će inovativni program osoposobljavanja odradlih za poslove permakulturnog dizajna i urbane horikulture.

Detaljnije
PERMA-HORTI- Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu

AlterNet- Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području

Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području

Provedbom projekta „AlterNET – Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području“ povećat će se zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije kroz stjecanje kompetencija za obavljanje poslova potrebnih na ruralnom području, umrežavanje s lokalnim dionicma i svladavanje vještina poslovnog komuniciranja.

Detaljnije
AlterNet- Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području

“DE L’INFORMATIONAL’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MOBILITE EUROPÉENNE DES JEUNES RURAUX”

Erasmus+

Detaljnije
“DE L’INFORMATIONAL’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MOBILITE EUROPÉENNE DES JEUNES RURAUX”

COUNT ME IN

Improving Civic Competences of Adult Learners Through Digital Tools

Usredotočujući se na ljude, trebamo imati na umu da bi svaka osoba koja doživi posebne poteškoće trebala dobiti potporu i imati novu šansu u svom životu. To je dobitna strategija jer promiče osobni i profesionalni razvoj pojedinca, kao i napredak društva. U tom kontekstu ključno je poboljšati mogućnosti učenja za odrasle osobe s niskim kvalifikacija, posebice iz skupina u nepovoljnom položaju (mladi ljudi i osobe s posebnim potrebama) zbog stigmatizacije i isključivanja iz skupine zapošljivih osoba.

Detaljnije
COUNT ME IN

Save H2O

Save Water for an Horizon of Opportunities

Cilj SAVE H2O projekta je osposobljavanje za novu profesionalnu ulogu - ulogu Menadžera vodnog otiska.

Detaljnije
Save H2O

FOL 36

“De l’informational’accompagnement pour la mobilite européenne des jeunes ruraux”

Glavni cilj projekta bio je razmjena iskustava i znanja o radu s mladima koji žive u ruralnim područjima te poticanje njihove mobilnosti.

Detaljnije
FOL 36

AlterPOP

Poticanje poduzetništva kroz promociju Alternativne POljoprivredne Proizvodnje

Projekt AlterPOP je osmišljen kako bi se potaknula poduzetnička kultura u Zadarskoj županiji zajedno s razvojem pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju te promocijom alternativnih pristupa poljoprivrednoj proizvodnji.

Detaljnije
AlterPOP

SKILLS+

Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation

Glavni cilj projekta je povećanje konkurentnosti MSP-a u ruralnim krajevima promocijom i integriranjem modernih IKT alata u njihovu svakodnevnu poslovnu rutinu.

Detaljnije
SKILLS+

BLUE SMART

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources

Glavni cilj projekta BLUE SMART je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje poslovnih mogućnosti sadašnjih i budućih zaposlenika plavog sektoru Zadarske županije.

Detaljnije
BLUE SMART

Volonterska šuma

Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva

Projektom Volonterska šuma povećat će se broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, programa školskog volontiranja te odgoja za volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije.

Detaljnije
Volonterska šuma