Okoliš i borba protiv klimatskih promjena

Cities Go Climate Neutral

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

Program: Erasmus+

 Vrsta akcije: KA220-VET - Partnerstva suradnje ustrukovnom obrazovanju i osposobljavanju

 Proračun projekta: 250.500,00 €

 Organizacija prijavitelja: MALTA AGENCIJA ZAINTELIGENTNO UPRAVLJANJE ENERGIJOM

 Partnerske organizacije:

·        ORGANOSI GI , Grčka

·        Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Italija

·        ANAPTYXIAKI ETAIREIA DIMOU TRIKKAION ANAPTYXIAKIANONYMI ETAIREIA OTA- E-TRIKALA, Grčka

·        Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, AGRRA,Hrvatska

·        KMOP- POLICY CENTER ASBL, Belgija

Konkretni rezultati koje treba postići tijekom projekta i ponjegovom završetku su:

·        Razvoj plana za izradu lokalnih strategija zaklimatski neutralne gradove za usavršavanje općinskih službenika;

·        Razvoj tečaja obuke «Tranzicija u klimatski neutralnegradove»;

·        Razvoj video zapisa «Priče o uspjehu inicijativa zaprijelaz na klimatsku neutralnost u gradovima»;

·        Razvoj mrežnog čvorišta «Tranzicija u klimatskineutralne gradove».

·        Ciljevi projekta povezani su s odabranim prioritetimana sljedeći način:

 Prioritet: Okoliš i borba protiv klimatskih promjena 

Povećanjem sposobnosti stručnjaka da se točno i učinkovito bavepitanjima klimatske neutralnosti, oni će biti bolje opremljeni zatransformaciju svoje lokalne vlasti zelenim inicijativama i akcijama, na tajnačin boreći se protiv klimatskih promjena na lokalnoj razini. Nadalje, moći ćepromicati i širiti dobre održive prakse u lokalnoj zajednici te mobiliziratidruge lokalne dionike prema klimatskoj neutralnosti.

 Prioritet: Bavljenje digitalnom transformacijom razvojemdigitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta. Polaznici ciljne skupine bit ćeopremljeni inovativnim digitalnim alatima za učenje, te obučeni kako ihkoristiti i uključiti u rad te omogućiti učenje na daljinu.

 Prioritet: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje:Prilagodba strukovnog obrazovanja i osposobljavanja potrebama tržišta rada:

 Osposobljavanjem i usavršavanjem stručnjaka u dizajniranjuklimatski neutralnih gradskih strategija, održivog razvoja i digitalnihinovacija, oni će biti stavljeni u bolju poziciju za procjenu i borbu protivsuvremenih tržišnih potreba i trendova, posebno u pogledu klimatskih pitanja.

1. Newsletter - Cities Go Climate Neutral_eng 1. Newsletter - Cities Go Climate Neutral_cro