ESI fondovi 2014-2020

Europski strukturni i investicijski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna.

Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda:

  • KOHEZIJSKI FOND – za države članici čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša;
  • EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija;
  • EUROPSKI SOCIJALNI FOND – potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji;

Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom strukturni fondovi.

Osim navedenih, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. na raspolaganju su i:

  • EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ;
  • EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO;

Svih pet fondova imaju zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Operativni programi predstavljaju preduvjet za povlačenje ESI fondova. Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o prihvaćanju Plana apsorpcije Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020., kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014.-2020. i Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Operativni program Otvori u novom prozoru

Europska komisija odobrila je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 12. prosinca 2014. godine čime je otvoren put za korištenje 6,881 milijardi eura iz Europski fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

Operativni program Otvori u novom prozoru

Europska komisija odobrila je Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 18. prosinca 2014. čime je otvoren put za korištenje novca iz Europskog socijalnog fonda.

Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

Temeljni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Operativni program Otvori u novom prozoru

OPPR predstavlja jedinstveni dokument koji sadržava odabrane prioritete i ciljeve koji se trebaju ostvariti uz pomoć mjera strukturne politike u ribarstvu sufinanciranih sredstvima potpore iz Europskog fond za pomorstvo i ribarstvo.

Glavni cilj je doprinijeti promicanju konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, potaknuti provedbu Zajedničke ribarstvene politike, promicati uravnotežen i uključiv teritorijalni razvoj ribarstvenih područja i područja u akvakulturi te poticati razvoj i provedbu Integrirane pomorske politike na način koji nadopunjuje kohezijsku politiku i Zajedničku ribarstvenu politiku.

Proračun EFPR-a je 6.5 milijardi eura od čega je Hrvatskoj namijenjeno 252 milijuna eura za razdoblje 2014. – 2020.