AGRRA - Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Sukladno odredbama navedenog zakona Agencija za ruralni razvoj zadarske županije - AGRRA na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave.

Službenik za informiranje: Edita Baljak, administratorica

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA na jedan od sljedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA, n/p Službenik za informiranje, Put Murvice 14, 23000 Zadar
  • putem elektroničke pošte: edita.baljak(manki)agrra(tocka)hr

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba protiv rješenja pristup informacijama
Žalba šutnja uprave pristup informacijama
Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija
Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Zakonski okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14)