AGRRA - Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije

Djelatnosti AGRRA-e

 • Praćenje strategija na nacionalnoj i EU razini te usklađivanje dokumenata regionalne i lokalne razine s poljoprivrednim politikama i politikama ruralnog razvoja;
 • Istraživanje i razvoj te razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u okviru potreba ruralnog razvoja i ribarstva;
 • Koordiniranje i praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Zadarske županije;
 • Koordinacija poslova vezanih uz bazu razvojnih projekata;
 • Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih prozvoda;
 • Usklađivanje rada postojećih institucija u svrhu kvalitetnije provedbe novih programa i mjera razvoja ruralnih područja;
 • Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave te organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja kao i njihovo aktivno uključivanje u osmišljavanje i provedbu programa i mjera ruralnog razvoja na lokalnoj razini;
 • Tehnička i savjetodavna pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerene na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva;
 • Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz održivo korištenje prirodnih resursa;
 • Očuvanje i valorizacija kulturno-povijesnih i tradicijskih vrijednosti te njihovo održivo korištenje u svrhu stvaranja dodatne vrijednosti, zaštita prirode i okoliša te razvoj učinkovitog korištenja obnovljivih izvora energije;
 • Razvoj diverzifikacije održivih gospodarskih aktivnosti na ruralnim područjima;
 • Razvoj održive poljoprivrede, ribarstva i akvakulture s naglaskom na zaštitu okoliša i očuvanje tradicijskih vrijednosti;
 • Razvoj održivog turizma uz maksimalno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
 • Sociološki razvoj u cilju smanjenja iseljavanja stanovništva iz ruralnih područja;
 • Organizacija sajmova, izložbi, konferencija i radionica;
 • Izrada investicijske, tehničke i tehnološke dokumentacije;
 • Poticaje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja;
 • Provođenje Programa potpore zelenom poduzetništvu;
 • Izrada i provođenje pilot projekata u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
AGRRA - Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije