Apprenticeship HUBs in agro-food sector

Apprenticeship HUB

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

Program:                                             Erasmus+
Nositelj projekta:                              Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA)
Razdoblje provedbe projekta:        31/12/2018 – 31/03/2021
Ukupna vrijednost projekta:          177.986,00 €
Partneri:

 • PPVS Ožanić (HR)
 • IDEC SA (GR)
 • IN.A.S.O.-PASEGES (GR)
 • Regija Toskana (IT)
 • TREBAG (HU)
 • HPPC (HU)

Ciljne skupine:          

 • Pomoćno osoblje koje će uspostaviti vezu između ustanova za SOO (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) te tvrtki iz poljoprivrednog sektora u području naukovanja
 • Ustanove za SOO u poljoprivrednom sektoru, uključujući poljoprivredne komore, jedinice lokalne i/ili regionalne uprave i ostali dionici koji omogućavaju izobrazbu u području poljoprivrede
 • Farme te mala i srednja poduzeća prehrambene industrije
 • Studenti poljoprivrede

Kratak opis projekta:

Cilj projekta "Apprenticeship HUB" jest doprinijeti povećanim mogućnostima zapošljavanja učenika i studenata te boljoj osposobljenosti koja odgovara potrebama malih poljoprivrednih gospodarstava kroz angažiranje poljoprivrednih malih i srednjih poduzeća (MSP) u programima naukovanja. Predložena promocija učenja temeljenog na radu i naukovanja u poljoprivrednom sektoru postiže se ostvarivanjem četiriju specifičnih ciljeva:

 • povećanjem ponude visokokvalitetnih ustanova za naukovanje u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru uključivanjem malih farmi i malih prehrambenih industrija u procese naukovanja;
 • izgradnjom održivih partnerskih odnosa između ustanova za SOO te poslodavaca/farmera na lokalnoj i transnacionalnoj razini;
 • izgradnjom kapaciteta ustanova za SOO i poslodavaca/farmera za organiziranje i provođenje aktivnosti naukovanja;
 • povećanjem transnacionalne mobilnosti i radnih mjesta polaznika programa SOO u poljoprivredi.

Uspješnim ostvarivanjem gore navedenih ciljeva, projekt će pridonijeti:

 • podizanju svijesti MSP-a u poljoprivredno-prehrambenom sektoru o prednostima naukovanja, kako na korporativnoj, tako i na društvenoj razini;
 • unaprijeđenim i povećanim mogućnostima sudionika uključenih u naukovanje (poljoprivrednici, poslodavci i ustanove za SOO);
 • uspostavi novih partnerstava ustanova za SOO na lokalnoj i europskoj razini;
 • umrežavanju uključenih sudionika putem web platforme i društvenih medija.

Projektom će se u 4 zemlje partnerstva osnovati centri za naukovanje, odnosno stručno usavršavanje mladih u poljoprivredno-prehrambenom sektoru s ciljem unaprjeđenja lokalnog razvoja i potpore programima obrazovanja na ruralnim područjima. Na taj način će se doprinijeti povećanim mogućnostima zapošljavanja učenika i studenata. Promicanje naukovanja u sektoru poljoprivredno-prehrambenih poduzeća imat će koristan učinak na polaznike programa SOO-a, budući da će steći znanja i vještine tražene na tržištu rada i bit će sposobni otpočeti svoje karijere. Navedeni programi bit će korisni i za agro-prehrambenu industriju jer će mala i srednja poduzeća ovog sektora imati direktnu korist od znanja koje su polaznici stekli, njihovih svježih ideja te želje za radom i napredovanjem. Dobar izbor pripravnika i dobro usklađivanje s MSP-ima u agro-prehrambenom sektoru, za što su zaduženi centri za naukovanje, od ključne je važnosti za ostvarivanje gore navedenog. Ustanove za SOO će također imati koristi od promicanja programa naukovanja jer će poboljšati svoje programe osposobljavanja na temelju povratnih informacija od strane MSP-a te polaznika koji koriste ove programe te će tako rasti i njihov ugled, u pogledu pružanje kvalitetne obuke.