Permakulturni dizajn i urbana hortikulturu

PERMA-HORTI- Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

PERMA-HORTI je inicijativa usmjerena na jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji. Prvi: "Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane horikulture. Drugi cilj: je: "Omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i ovođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja uu partnerskim školama.

Prijavitelj: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića

Partneri: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji "Porat", Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica Zadar, Nasadi d.o.o

Vrijednost projekta: 854.143,00 HRK