Monetizacija društvene vrijednosti poljoprivredno-prehrambenih zadruga u ruralnoj Europi

AgriCoopValue

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

Program: Erasmus+
Trajanje projekta: 1/10/2020 – 30/09/2023
Proračun projekta: 201.615,00 €
Nositelj projekta: Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias, AGACA (Španjolska)


Partneri:

 • Global Economic Accounting AIE, GEAccounting (Španjolska)
 • Irish Co-operative Organisation Society, ICOS (Irska)
 • Agriculture and Food Development Authority, TEAGASC (Irska)
 • Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL, CONFAGRI (Portugal)
 • Latvijas Lauku Konsultaciju un Izgilitibas, LLKS (Latvija)
 • Atlantis Engineering, ATLANTIS (Grčka)
 • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije  – AGRRA (Hrvatska)

Glavni cilj projekta: Stvaranje okvira za društveno vrednovanje poljoprivredno – prehrambenih zadruga u ruralnim sredinama EU

AgriCoopValue odgovara na trenutne izazove na razini Europske unije vezane uz socijalnu i ekonomsku održivost ruralnog dijela EU; poljoprivredne zadruge većinom su vezane za ruralne krajeve koje uz kvalitetno vodstvo i adekvatnu podršku mogu djelovati na  uključiv i održiv rast.

Predviđene aktivnosti projekta:

 • Prijenos specifičnih znanja o socijalnom vrednovanju poljoprivredno – prehrambenih zadruga
 • Razvoj metodologije za društveno vrednovanje poljoprivredno – prehrambenih zadruga  
 • Podizanje svijesti o važnosti socijalnog računovodstva u usporedbi s tradicionalnim računovodstvom
 • Kreiranje strateškog plana za socijalno vrednovanje poljoprivredno-prehrambenih zadruga
 • Osposobljavanje poljoprivredno – prehrambenih zadruga za monetizaciju društvene vrijednosti koju generiraju
 • Poboljšanje imidža poljoprivredno – prehrambenih zadruga na razini EU