Osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, osnažiti suradnju civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprijediti kompetencije zaposlenika

B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

Naziv projekta: B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajedniŠifra projekta: UP.04.2.1.11.0351

Nositelj projekta: Ekološka udruga Zrmanja

Partneri:
Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“

Cilj projekta:
Osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, osnažiti suradnju civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprijediti kompetencije zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja.

Očekivani rezultati projekta:

Osnažit će se kapaciteti organizacija civilnog društva u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama. Ovo će se ostvariti putem sudjelovanja udruga na radionicama „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“, kao i provedbom mentorskog programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu za udruge partnere na projektu, a jednako tako i sudjelovanjem na radionicama kojima će se unaprijediti kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja, kao i ad hoc volontiranja. Uspostavit će se Mreža volontera zaštite prirode, te će se održati B.ready kamp – edukacija članova i volontera OCD-a te zainteresiranih građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i drugim kriznim situacijama. Uspostavit će se Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje.

Glavne aktivnosti projekta:
 -ciklus edukativnih radionica „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“
 -proveden mentorski program za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu
 -uspostava Mreže volontera zaštitara prirode
 -radionica „Upravljanje volonterima preko online alata“
 -radionica „Uspostava volonterske mreže i organizacija ad hoc volontiranja“
 -B.ready kamp – edukacija građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama
 -uspostava Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje

Ciljane skupine projekta: organizacije civilnog društva
Krajnji korisnici projekta su svi članovi udruga koji će sudjelovati u aktivnostima jačanja kapaciteta relevantnih za njihovo područje rada, budući zaposlenici OCD-a koji će imati prilike raditi u udrugama na projektima relevantnim za lokalne potrebe, volonteri na području Zadarske županije, kao i čitava lokalna zajednica koja će dobiti ojačanu civilnu scenu, koja će biti izvor novih zapošljavanja, rješavanja aktualnih potreba zajednice i kvalitetan partner u rješavanju kriznih problema zajednice.

Područje provedbe projekta: Zadarska županija

Ukupna vrijednost projekta: 479.655,01 HRK (sufinanciranje EU-a iznosi 85% tj. 407.706,76 HRK)