O nama

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova osnovana od strane Zadarske županije s ciljem informiranja, koordiniranja i implementiranja Programa ruralnog razvoja 2014-2020 te jačanja ljudskih i financijskih resursa regionalne i lokalne samouprave i organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja kao i radi njihova aktivnog uključivanja u osmišljavanje i provedbu programa i mjera ruralnog razvoja na lokalnoj razini.

AGRRA aktivno prati strategije na nacionalnoj i EU razini te radi na usklađivanju dokumenata regionalne i lokalne razine s poljoprivrednim politikama i politikama ruralnog razvoja.

Djelatnosti Naš tim

Novosti

AGRRA potpisala Sporazum o suglasnosti između partnera iz klastera kulturnih i kreativnih industrija kojeg sačinjavaju tri projekta financiranih iz programa Interreg Adrion: CCI4TOURISM, EMOUNDERGROUNDS i CREATURES, organizacije s partnerima iz Italije,

Kultura i kreativnost kao nova turistička ponuda

Danas 25. siječnja u sklopu projekta CCI4TOURISM, partner na projektu Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA bila je domaćin projektnim partnerima Tecnpolis Parku Znanosti i Tehnologije, Italija, vodećem partneru i Friulli Innovazione Centru za Istraživanje i Prijenos Tehnologije, Italija na razmjenskoj posjeti AGRRA-inom Centru za Kulturne i Kreativne Industrije koji je uspostavljen u Benkovcu. Radni sastanak održan je u Zavičajnom Muzeju u Benkovcu te je tom prilikom svečano potpisan i Sporazum o suglasnosti (eng. Memorandum of Understanding) između javnih i privatnih aktera kulturnog i kreativnog sektora u jadransko-jonskoj regiji. Potpisivanju sporazuma nazočili su predstavnici AGRRA-e, Grada Benkovca i Zavičajnog Muzeja u Benkovcu koji će u budućnosti surađivati u unaprjeđenju sektora kulturnih i kreativnih industrija u našoj regiji.

Detaljnije

B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu.

Poziv na drugu radionicu u sklopu edukacije „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ u sklopu projekta B.Ready

Druga radionica u sklopu edukacije „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ održati će se u Jasenicama u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu održati će se u utorak 24. siječnja 2023., s početkom u 14 h u prostorijama Općine Jasenice, Petra Zoranića 61, 23243 Jasenice. Jedna od tema bit će Osnove pisanja projekata i prijava na natječaje.

Detaljnije