Civil Protection Plan Digitalization through Internet of Things Decision Support System based Platform

DIGITAL PLAN

 • Program: INTERREG V-A CBC Italija-Hrvatska 2021.-2027.
 • Tematsko područje:  Zeleno i otporno zajedničko okruženje
 • Nositelj: Molise Verso il 2000 S.R.L. - Società Consortile a R.L. 
 • Proračun projekta (100%):  2.665.725,34 EUR
  • ERDF (80%)           2.132.580,28 EUR
  • FdR (11,52%)            307.164,79 EUR
  • Javni udio (8,48%)     225.980,28 EUR

Partneri:

 • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR)
 • Nacionalni park Maiella (IT)
 • Sveučilište Ca' Foscari Venecija (IT)
 • Grad Dubrovnik (HR)
 • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR)
 • Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (HR)
 • Provincija Fermo (IT)

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na digitalizaciju planova civilne zaštite koji su u funkciji na teritorijalnim područjima projektnih partnera. Temelji se na ideji o zajedničkom prekograničnom modelu digitalnog plana civilne zaštite koji bi bio usmjeren na izazove s kojima se teritoriji projektnih partnera suočavaju. Zajedničko prekogranično djelovanje omogućilo bi lokalnim vlastima bolju informiranost o prisutnim rizicima kao i bolju spremnost za intervenciju u slučaju katastrofe. Prirodne katastrofe, kao i katastrofe nastale ljudskim djelovanjem, ne poznaju granice država. Zbog toga je od iznimne važnosti uspostaviti zajedničku stratešku i operativnu platformu s ciljem što uspješnijeg suočavanja s istima. 

Glavni cilj projekta

 • digitalizacija planova civilne zaštite koji su u funkciji na teritorijalnim područjima u nadležnosti partnera, poboljšanje kapaciteta lokalnih vlasti za istraživanje prisutnih rizika, definiranje zajedničkih operativnih metoda djelovanja u slučaju katastrofe, te osobito dijeljenje svih planova hitnih intervencija s drugim tijelima i agencijama zaduženim za spašavanje radi skraćivanja vremena intervencije. 

Rezultati projekta:

 • RCR_79_2.1: Zajedničke strategije i akcijski planovi preuzeti od strane organizacija
 • RCR81_2.1: Završetak zajedničkih obuka
 • RCR104_2.1: Rješenja preuzeta ili proširena od strane organizacija.