Green economy and CO2.2

GECO 2.2

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

 • Program: INTERREG V-A CBC Italija-Hrvatska 2021.-2027.
 • Tematsko područje:  Zeleno i otporno zajedničko okruženje
 • Nositelj: LEGACOOP ROMAGNA
 • Proračun projekta (100%):  2.056.525,00 EUR
  • ERDF (80%):    1.645.220,00 EUR
  • FdR (13%):          267.252,80 EUR
  • Privatni udio (1,46%):    30.000, 00 EUR
  • Javni udio (5,54%):       114.052,20 EUR

Partneri:

 • Mediteranski agronomski institut Bari - CIHEAM IAMB (IT)
 • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR)
 • Dubrovačko-neretvanska županija (HR)
 • Regionalna federacija Coldiretti Molise (IT)
 • Legacoop Marche (IT)
 • Udruga maslinara Kaštela Mastrinka (HR)

Pridruženi partneri:

 • Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske (HR)
 • Regija Emilia Romagna (IT)
 • Regija Puglia (IT)

Kratak opis projekta: 

Projekt GECO 2.2 pokrenut je kao nastavak prethodnog istoimenog uspješnog projekta, GECO 2, kojim je uspostavljeno prvo eksperimentalno dobrovoljno tržište za ugljične kredite iz poljoprivrede. Sam uspjeh spomenutog projekta u kombinaciji sa povećanjem intenziteta okolišnih prijetnji bili su poticaj za implementaciju projekta GECO 2.2. Predložene poljoprivredne prakse koje pripadaju GECO 2.2 modelu povećavaju zalihe ugljika u tlu i biomasi, dok farme u isto vrijeme postaju otpornije na poplave i suše s popratnim efektima smanjenja rizika od katastrofe u cjelokupnom hidrografskom bazenu. 

Glavni cilj projekta:

Iskorištavanjem rezultata projekta GECO 2, provedenog 2019. do 2022. godine i financiranog od strane programa Italija-Hrvatska, novi projekt GECO 2.2 želi nadograditi alate projekta i nastaviti uspostavu regionalnih dobrovoljnih tržišta na pouzdanijoj i trajnijoj osnovi, s ciljem:

 • povećanja prilagodbe na klimatske promjene kroz usvajanje učinkovitijih poljopvivrednih praksi po pitanju ugljika
 • doprinosa smanjenju rizike od poplava i suša promicanjem pristupa poljopviredenim ekosustavima.

Rezultati projekta: 

 • RCR104_2.1: Rješenja preuzeta ili proširena od strane organizacija
 • RCR79_2.1: Zajedničke strategije i akcijski planovi preuzeti od strane organizacija
 • RCR81_2.1: Završetak zajedničkih obuka.