Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region - GREW

GREW

 • Program: Interreg VI-A Italija - Hrvatska 2021.-2027.
 • Programski prioritet: Zeleni i otporni zajednički okoliš
 • Specifični cilj: 2.1 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima
 • Nositelj projekta: IUAV University of Venice (Italija)
 • Razdoblje provedbe projekta: 01/03/2024 - 31/08/2026
 • Proračun projekta: 2.619.620,00 €
 • Iznos EU sufinanciranja: 2.095.696,00 €

PARTNERI:

 • Riviera Friualana Community (IT)
 • Ferrara Plain Reclamation Consortium (IT)
 • Agency for Employment and Development of the North Barese / Ofantina area Soc.Cons. limited liability (IT)
 • Javna ustanova Natura Histrica (HR)
 • Zaštita prirode Dubrovačko-neretvanske županije (HR)
 • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR)
 • Nacionalni park Brijuni (HR)

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Jadransko more i obale priznati su kao prioritetna eko-regija i sadrže glavne žarišne točke bioraznolikosti. Konkretno, močvare su složeni ekosustavi od iznimne važnosti: smatraju se jednim od najproduktivnijih okoliša na svijetu, osiguravajući resurse o kojima ovise bezbrojne vrste biljaka i životinja te obavljaju važne ekološke i gospodarske funkcije. Nadalje, močvare smanjuju poplave, poboljšavaju kvalitetu vode i predstavljaju vrijednu kulturnu i prirodnu baštinu. Osim ekološke vrijednosti, prepoznata je i ekonomska vrijednost biološke raznolikosti i usluga koje pruža.
Obalna močvarna područja prekogranične regije Italije i Hrvatske suočena su s velikim utjecajima i posljedičnim promjenama okoliša zbog utjecaja klimatskih promjena. Da bi se nosili s ovim izazovima potreban je zajednički prekogranični napor, budući da "zajednica prakse" predstavlja jači odgovor od izoliranih pristupa. Razmjena i usporedba strategija i rješenja baza je za prilagodbu takvoj složenosti utjecaja klimatskih promjena na tom području. Zbog ovih prijetnji, upravljanje močvarama i zaštita njihove bioraznolikosti zahtijeva prevladavanje sektorskog i lokaliziranog pristupa koji se do sada provodio i potrebno je rješavanje problema s gledišta ekosustava i integriranog pristupa.

CILJEVI PROJEKTA:

 • Razvoj zajedničkih strategija prilagodbe klimatskim promjenama za obalna močvarna područja kroz pristup temeljen na ekosustavu koji uključuje lokalne dionike i uprave
 • Razvijanje zajedničkih rješenja za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama obalnih močvarnih područja specifičnih za lokaciju kroz aktivno uključivanje lokalnih dionika i građana, kako bi se pokazala dodana vrijednost poduzimanja radnji u okviru Ugovora o močvarnim područjima i izgradilo povjerenje u takav pristup upravljanju
 • Širenje uloge i značajki močvarnih ugovora za prilagodbu klimatskim promjenama kroz javna događanja i inicijative za izgradnju kapaciteta na lokalnoj i prekograničnoj razini

Projekt GREW umrežava 8 organizacija (Riviera Friualana Community, Ferrara Plain Reclamation Consortium, Agency for Employment and Development of the North Barese / Ofantina area Soc.Cons. limited liability, Javna ustanova Natura Histrica, Zaštita prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA, Nacionalni park Brijuni) iz dvije programske zemlje.


Contribution from the EU co-financing and the Interreg Italy - Croatia programme.