Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području

AlterNet- Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020
Nositelj: Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštIte okoliša i održivog razvoja „Eko – Zadar“
Partner: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA
Vrijednost projekta: 957.059,31 HRK

Provedbom projekta doprinosi se povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije koji su ciljana skupina projekta.
Za projektno područje odabrano je 8 ruralnih JLS od čega je njih 6 s indeksom razvijenosti ispod 75 bilo izravno pogođeno ratnim zbivanjima (Benkovac 70,04; Polača 74,56; Stankovci 67,54; Gračac 58,17; Obrovac 68,72; Novigrad 67,36) te dvije JLS s indeksom razvijenosti iznad 75 (Sv. Filip i Jakov 87,17; Pakoštane 83,23) čiji je turistički potencijal potrebno povezati s razvojnim mogućnostima poljoprivrede 6 podrazvijenih JLS.
Projekt je evolucija projekta „AlterPOP: Poticanje poduzetništva kroz promociju Alternativne Poljoprivredne Proizvodnje“ (2015./2016) tijekom kojeg je u komunikaciji s OPG-ima i poljoprivrednim proizvođačima utvrđeno kako ne posjeduju specifična znanja za knjigovodstveno vođenje OPG-a te prijavljivanje projekata na mjere u ruralnom razvoju i druge natječaje za projekte sufinancirane sredstvima EU-a, kako su im te usluge skupe ili nemaju informaciju o osobama/tvrtkama koje ih obavljaju.