CCI4TOURISM

Službena web stranica projekta Otvori u novom prozoru

Program : INTERREG ADRION 

Tematsko područje: unapređenje poduzetničkih vještina kulturnih i kreativnih industrija za valorizaciju kulturne baštine i razvoj održivih turističkih modela u jadransko-jonskim regijama

Nositelj: Tecnpolis Park Znanosti i Tehnologije

Proračun projekta: 1 797 623.23 €

Partneri:

  • Tecnpolis Park Znanosti i Tehnologije (IT)
  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (HR)
  • Friulli Innovazione Centar za Istraživanje i Prijenos Tehnologije (IT)
  • Centar za Poslovni i Kulturni Razvoj (ELLADA)
  • RDA Green Karst Ltd. (SI)
  • Razvojna Agencija Sora (SI)
  • Fond za Europske Poslove AP Vojvodina (RS)
  • Agencija za Gradski Razvoj Banja Luka  (BIH)
  • IRI CENTAR d.o.o. (HR)

Kratak opis projekta

Unatoč bogatstvu kulturne baštine na jadransko-jonskom području i užurbanom društvenom i kulturnom životu, potencijal turističke ponude i dalje je u velikoj mjeri neizražen. Kulturne i kreativne industrije igraju važnu ulogu u ekonomskom rastu, stvaranju poslova i inovaciji ali su nažalost još uvijek nedovoljno cjenjeni u svom ekonomskom utjecaju.

CCI4TOURISM projekt ima jasan i ambiciozan cilj, a to je da poduzetnici iz kuturne i kreativne industrije postanu ključni ljudi u turističkom sektoru te ima za cilj prepoznatljiv faktor rasta navedenih industrija u jadransko-jonskoj regiji. Kako bi postigli ovaj cilj, novi i nekonvencionalni pristupi u strategijama turističkog  upravljanja su potrebni. CCI4TOURISM projekt namjerava se posvetiti otkrivanju poduzetnika i novih talenata, osnažiti poduzetničke vještine i hibridizaciji između kulturnih, kreativnih i turističkih poduzeća za stvaranje novih tvrtki i za dizajn novih proizvoda.

Glavni očekivani rezultat projekta CCI4TOURISM je unapređenje kulturnog i kreativnog sektora pomoću transnacionalnog pristupa koji je nužan za razvoj uspješnih strategija koji su ključ u rastu turističkog sektora.

CCI4TOURISM - Poziv za dostavu poslovnih ideja 1. NEWSLETTER -KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE ZA ODRŽIVI KULTURNI TURIZAM Best CCI Ideas booklet CRO web Newsletter CCI4Tourism nr. 2_June 2021-Croatian D.C.2.2_PP2_AGRRA_3rd Newsletter_croatian CCI4T multimedijska-brosura_30-1 C.2.3_Press kit_Collection Report_FINAL FOURTH NEWSLETTER_Croatian version Output 3.1_Transnational Action Plan_FINAL multimedijska-brosura-croatian_final