Certifikacijom proizvoda do tržišta

Certifikacijom proizvoda do tržišta- pdf

Program: Europski fond za regionalni razvoj
Područje: Malo i srednje poduzetništvo
Prijavitelji: Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Minimalno 20.000,00 HRK, maksimalno 1.000.000,00 HRK.
Sufinanciranje projekta: Mikro i malo poduzeće- 85 %; srednje poduzeće- 65 %.

Sažetak natječaja:

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima malih i srednjih poduzeća da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da mala i srednja poduzeća iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima). Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Detaljnije o natječaju potražite na stranici strukturnifondovi.hr