Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija"

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“

Fond:Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 1.3.2017. do 31.3.2018.

Nadležno tijelo:Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje:poljoprivreda

Prijavitelji:lokalna akcijska grupa (LAG)


Sažetak:Korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1. su: tekući troškovi i animacija.
Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1.
Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Za prihvatljive aktivnosti unutar podmjere 19.4, tip operacije 19.4.1 korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma jednokratno te Zahtjeve za isplatu u ratama.
Korisnik je obvezan podnijeti Zahtjev za isplatu za svako obračunsko razdoblje (tromjesečje) u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koje se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.
Zahtjevi za isplatu/Zahtjevi za isplatu predujma se mogu popunjavati i podnositi putem AGRONET-a počevši od 01. ožujka 2017. godine.
Prvo obračunsko razdoblje (tromjesečje) je od 01. prosinca 2016. do 28. veljače 2017. godine. Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu za prvo obračunsko razdoblje je do 31. ožujka 2017. godine.

Natječaj i ostale potrebne informacije možete pronaći ovdje