Otvoren INTERREG Europe – 4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Otvoren je 4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa međuregionalne suradnje INTERREG Europe, a koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih razvojnih politika i razvoju akcijskih planova usmjerenih na razvoj i poboljšanje tih istih politika.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u četvrtom pozivu:

1. Istraživanje, razvoj i inovacije
 1.1. Jačanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije
 1.2. Promocija ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije

2. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
2.1. Povećanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća za rast, razvoj i inovacije

3. Poticanje razvoja niskougljične ekonomije
 3.1. Promicanje strategije za razvoj niskougljične ekonomije

4. Zaštita okoliša i učinkovito korištenje resursa
 4.1. Zaštita, promocija i razvoj prirodne i kulturne baštine
 4.2. Prijelaz na resursno učinkovitu ekonomiju, promocija zelenog rasta i eko inovacija

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 07. svibnja 2018. do 22. lipnja 2018.

Programsko područje: 28 država članica EU, Norveška i Švicarska.

Prihvatljivi prijavitelji: sva tijela javne vlasti i privatne neprofitne organizacije

Više o natječaju pročitajte na stranici programa