Otvoren LIFE natječaj 2018.

Otvoren je natječaj za prijavu projektnih prijedloga na Program LIFE u 2018. godini. Ove godine kroz Program LIFE ulaže se gotovo 400 milijuna € u očuvanje prirode, zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti.

Novost ovogodišnjeg natječaja je prijava projekata na potprogram Okoliš u dvije faze, dok prijava projekata na potprogram Klimatske aktivnosti ostaje ista kao i do sada – predaje se puna projektna prijava.

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za prijavu Tradicionalnih projekata možete pronaći na mrežnoj stranici: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za prijavu Integriranih projekata možete pronaći na mrežnoj stranici: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/integrated/index.htm

DATUM
OPIS
12. lipnja 2018.
Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“
14. lipnja 2018.
Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“
05. rujna 2018.
Rok za dostavu koncepta za Integrirane projekte
12. rujna 2018.
Predaja punog projektnog prijedloga za potprogram Klimatske aktivnosti
Listopad 2018.
Poziv za dostavu punog projektnog prijedloga – Okoliš
Siječanj 2019.
Rok za dostavu projektnih prijedloga za potprogram Okoliš
14. ožujka 2019.
Rok za dostavu projektnih prijedloga za Integrirane projekte