Podrška programima usmjerenim mladima

Podrška programima usmjerenim mladima

Program: Europski socijalni fond
Područje: Civilno društvo, socijalna uključenost
Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva
Trajanje projekta: Od 12 do 24 mjeseca
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 12.000.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Od 150.000,00 HRK do 1.500.000,00 HRK; ovisno o skupini koja se prijavljuje
Sufinanciranje projekta: 100%

Sažetak natječaja:

Sve kasnije preuzimanje trajnih društvenih uloga te isključenost ili nedovoljna uključenost mladih u  gospodarske, političke i društvene procese za posljedicu ima nedovoljnu društvenu integraciju mlade generacije. To znači da potencijali mladih kao najvitalnijeg, najfleksibilnijeg i potencijalno najinovativnijeg i najkreativnijeg segmenta suvremenog društva ostaju nedovoljno iskorišteni. Stoga je opći cilj Poziva je povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i informiranje mladih te pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Ciljne skupine Pozva jesu mlade osobe (15-29 godina) i stručnjaci koji rade s mladima.

Detaljnije o natječaju potražite na stranici esf.hr.