POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

IZMJENA-NATJEČAJNE-DOKUMENTACIJE-ZAŽELI_24072017 Natječajna-dokumentacija_Zaželi

Program: Europski socijalni fond
Područje: Zapošljavanje
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije
Trajanje projekta: Maksimalno 30 mjeseci
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Minimalno 900.000,00 HRK, maksimalno 10.000.000,00 HRK.
Sufinanciranje projekta: 100%

Sažetak natječaja:

Poziv ''Zaželi – program zapošljavanja žena''  provodi se u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina te borba protiv svih oblika diskriminacije.Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci. Za dostavu projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva prijavitelj je obvezan prijaviti projekt u partnerstvu s regionalnim ili područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb, ostali partneri mogu biti udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice kao i ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama. 

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Ciljane skupine su žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja te beskućnice. Kroz ovaj Poziv planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. 

Detaljnije o natječaju potražite na stranici esf.hr.

VAŽNO!! 13.09.2017. Obavijest o obustavi poziva na određeno vrijeme

Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05., odnosno zaprimanja projektnih prijedloga koji iznosima dosežu 150% ukupno raspoloživih sredstava ovog Poziva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točki 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru otvorenog trajnog poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ na određeno vrijeme.

Poziv se obustavlja u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.