Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

Predmet potpore su ulaganja s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova.

Prihvatljivi korisnici su vlasnici i/ili ovlaštenici povlastice za ribolov.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI su definirani člankom 4. pravilnika (NN 84/2017) te glase :

(1) Prihvatljivi su troškovi u okviru ulaganja/aktivnosti za unaprjeđenje dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova, uključujući:

a) ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova;

b) ulaganja u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda;

c) ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova;

d) ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda.

(2) Ulaganja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

a) ulaganja koja se provode na ribarskim plovilima;

b) ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno ulov.

(3) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 19. Pravilnika.


Zahtjevi za potporom se podnose do 31.ožujka 2017. godine.

Tekst Pravilnika, tekst Natječaja te njihove eventualne izmjene, kao i potrebne obrasce možete pronaći na stranicama Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (www.euribarstvo.hr) na slijedećoj poveznici.

U slučaju kakvih pitanja ili nejasnoća možete se obratiti u Agenciju za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA), Odjel za gospodarstvo na broj tel. 023 628 450 ili pisanim putem na e-mail adresu: branimir.bazdaric@agrra.hr