OBJAVLJEN POZIV ZA IDEJE ZA TVRTKE KOJE DJELUJU U PODRUČJU KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

AGRRA objavila javni poziv za poslovne ideje u sklopu projekta CCI4TOURISM

U sklopu ovog javnog poziva unutar projekta CCI4TOURISM, AGRRA poziva nove i start-up tvrtke koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija na predaju poslovne ideje koja odgovara na glavnu temu projekta: Kako tvrtke iz područja kulturne i kreativne industrije mogu doprinijeti inovativnom turističkom proizvodu i formulaciji nove strategije održivog turizma?

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA provodi aktivnost

Zajednički dizajn programa virtualne inkubacije / akseleracije za osnaživanje kulturnih i kreativnih industrija - CCI

unutar projekta 1124 - CCI4TOURISM, koji je odobren u sklopu programa Interreg ADRION, a sufinanciraju ga Grčka i Europska unija.

Detalje javnog poziva možete pronaći u prilogu: CCI4TOURISM - Poziv za dostavu poslovnih ideja.docx