Info radionica projekta

Bokun ure kulture

U ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine u Benkovcu je održana info radionica projekta „Bokun ure kulture“

S radionicama, tečajevima i aktivnostima koje će se odvijati kroz period trajanja projekta nazočne je upoznala voditeljica projekta Ivana Mamić iz Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije.

Radionice i edukacije u sklopu projekta su: Tečaj umijeća komuniciranja, edukacija „Udruge pokretači razvoja“, radionice dvoglasnog i višeglasnog pjevanja, “Ojkanje kao nematerijalna kulturna baština”, “Klapsko pjevanje kao nematerijalna kulturna baština”, radionice izrade i sviranja tradicijskih glazbala,  radionice scenskog nastupa i koreografije.

Bokun ure kulture projekt je koji stavlja naglasak na umrežavanje, suradnju i jačanje kapaciteta organizacija civilnih društava iz područja kulture.

Ciljne skupine koje će projekt obuhvatiti su 40 osoba starijih od 54 godine, te 10 osoba mlađih od 54 godine. Sudionici svih radionica i tečajeva mogu biti isključivo osobe koje imaju prebivalište na području Grada Benkovca.

Stoga, ako imate prebivalište na području grada Benkovca i pripadajućih naselja i ako spadate u ciljnu skupinu, a željni ste novih znanja iz područja kulture i vokalne baštine, odazovite se našem pozivu i sudjelujte u projektu „Bokun ure kulture“.

Cilj projekta je kreiranje kulturno – umjetničkog programa temeljenog na nematerijalnoj kulturnoj baštini koji će omogućiti sudjelovanje i socijalno uključivanje ciljnih skupina, a kroz provedbu participativnih kulturnih aktivnosti. 

Nositelj projekta je Klapa Asseria Benkovac, dok su partneri KUD Branimir Benkovac i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, AGRRA.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.280.900,50 HRK, a provodi se na području grada Benkovca od 3. travnja 2020. do 3. listopada 2021. godine.

Za više informacija obratite se na e-mail voditeljice projekta:

Projekt „Bokun ure kulture“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv Ugovora:  Bokun ure kulture, UP.02.1.2.01.0075