Europe for Citizens

Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije odobren novi projekt u sklopu programa Europe for Citizens

U sklopu 2. Poziva mjere 2.2. Umrežavanje gradova EACEA je najbolje rangiranim projektom ocijenila upravo EUROPEAN ACADEMY NETWORK na kojem je partner i AGRRA


EUROPEAN ACADEMY NETWORK predstavlja partnerstvo 14 organizacija koje će kroz niz međunarodnih i lokalnih aktivnosti uključiti preko 1000 EU građana u inovativne političke procese.

Cilj je svih aktivnosti unutar projekta smanjiti udaljenost građana od EU institucija i politika te povećati razumijevanje postupka donošenja politika Unije. Kroz umrežavanje i razmjenu dobrih praksi cilj je poticati demokratsko i građansko sudjelovanje na razini Unije te promicati društveni i međukulturni angažman i volontiranje.

Projektno partnerstvo čine:

 • Općina Veliko Tarnovo, Bugarska
 • Općina Szodliget, Mađarska
 • Općina La Palma del Condado, Španjolska
 • Općina Benedikt, Slovenija
 • Grad  Soveria Mannelli, Italija
 • LAG „Dolina rzeki Grabi”, Poljska
 • SIC, Latvija
 • Luqa City Council, Malta
 • Općina Torres Novas, Portugal
 • Općina Kolasin, Crna Gora
 • Bulgarian Centre for LL, Bugarska
 • ECIT Foundation, Belgija
 • IRE institut, Austrija
 • AGRRA, Hrvatska

Mjera 2.2. Umrežavanje gradova dio je potprograma 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, a osnovni joj je cilj umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Smisao stvaranja mreža gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.

Europe for Citizens Programme