Zahtjev za izdavanje Propusnica i dalje se podnosi putem linka www.savjetodavna.hr/propusnice

Novosti vezane za izdavanje propusnica

Službenici Ministarstva poljoprivrede zaprimaju Zahtjeve putem e-maila, telefona ili preko web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice se i dalje mogu dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnim uredima Ministarstva poljoprivrede.

Novosti u izdavanju propusnica su:

  • OPG-i upisani u registar poreznih obveznika (RPO) podnose Zahtjev za  Propusnicu putem sustava Ministarstva poljoprivrede.
  • Za samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva uvedena je mogućnost  podnošenja Zahtjeva i za jednog člana kućanstva koji mora imati istu  adresu prebivališta kao i nositelj. Dakle, samoopskrbna poljoprivredna  gospodarstva mogu podnijeti Zahtjev za nositelja i maksimalno jednog  člana kućanstva.
  • Mogućnost podnošenja Zahtjeva za izdavanjem Propusnice za sezonske  radnike na poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjev podnosi nositelj  OPG-a na kojem rade sezonski radnici. Nositelj OPG-a podnosi Zahtjev  za svakog sezonskog radnika pojedinačno. Propusnica za sezonske  radnike na OPG-u može se izdati isključivo za potrebe provedbe  poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski rad na OPG-u. 

Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se  traži Propusnica, relacija za koju je Propusnica nužno potrebna i  razdoblje za koje se traži. Propusnica se izdaje na razdoblje koje ne  može biti duže od 14 dana.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje Propusnica za OPG, može se  podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.

Fizičke osobe koje imaju potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih  radova izvan svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici  Hrvatskoj Zahtjev za Propusnice podnose nadležnom stožeru civilne  zaštite. Ovo se odnosi na fizičke osobe koje se bave nekom od   poljoprivrednih aktivnosti, a nisu evidentirane niti u jednoj od   navedenih evidencija/registara:

  • Upisnik poljoprivrednika (MIBPG),
  • Evidencija posjednika domaćih životinja (IKG) i/ili
  • Evidencija pčelara i pčelinjaka (evidencija Hrvatskog pčelarskogsaveza).

Sve izdane Propusnice vrijede do njihovog isteka. Sustav e-građani  koristit će se za provjeru izdanih Propusnica.

Poljoprivrednici se mogu za izdavanje Propusnica obratiti službenicima  Ministarstva poljoprivrede po županijama, kontakte možete pronaći na  sljedećem linku:

https://www.savjetodavna.hr/2020/03/25/poljoprivrednicima-omoguceno-izdavanje-propusnica/