Business Development and Innovation Croatia

Objavljen je natječaj "Business Development and Innovation Croatia"

Objavljen je natječaj "Business Development and Innovation Croatia", koji je dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021., a provodi ga norveška državna agencija Innovation Norway

Cilj natječaja je stvaranje dodane vrijednosti i održivog rasta u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama. Hrvatskim je poduzetnicima na raspolaganju ukupno 19 milijuna eura u okviru ovoga natječaja.

Bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projekti iz dva fokus-područja, koji se odnose na razvoj odnosno primjenu inovativnih tehnologija / procesa / rješenja:

  1. Inovativna zelena industrija
  2. Plavi rast

U okviru ovoga natječaja predviđene su dvije projektne sheme. Individualna projektna shema namijenjena je mikro, malim i srednjim te velikim poduzetnicima, a iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi od minimalno 200.000 do maksimalno 1.500.000 eura za investicije (poput smanjenja troškova korištenja energije u procesu osobito stočarstvu, sušare, prebacivanje proizvodnih jedinica sa fosilnih goriva na obnovljive).

U okviru Male grant sheme mikro, mali i srednji poduzetnici mogu dobiti od 50.000 do 200.000 eura bespovratnih sredstava. Intenzitet potpore je od 10% do 70%.

Prihvatljive aktivnosti:

  •   Inovativna zelena industrija: 

- Razvoj, implementacija i ulaganje u inovativne ekološki prihvatljive tehnologije

- Razvoj zelenih proizvoda i usluga

- Razvoj i implementacija "zelenijih proizvodnih procesa"

  •  Plavi rast:

- Razvoj i ulaganje u pomorske suprastrukture; obalni i pomorski turizam; plavu biotehnologiju; iskop morskog dna;

- Razvoj proizvoda / rješenja vezanih uz pomorski transport 

- Razvoj rješenja vezanih uz plavu energiju 

- Razvoj inovativnih proizvoda / rješenja u ribarstvu i avakulturi

- Razvoj inovativnih rješenja vezanih uz morski otpad

- Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju

Rok za podnošenje prijava je 15.11.2020. do 14 sati.

Više informacija o natječaju i obveznoj dokumentaciji dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Croatia/