OSAM GODINA RADA

AGRRA na novoj lokaciji

U srpnju ove godine Agencija za ruralni razvoj zadarske županije - AGRRA obilježava osam godina rada, a to je ujedno i godina u kojoj je AGRRA promijenila poslovnu adresu. Naime, od 1. svibnja uredi Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije nalaze se na novoj lokaciji, na adresi Ivana Mažuranića 28a.

Proteklih osam godina AGRRA je iznimno aktivno sudjelovala u koordiniranju i praćenju provedbe Programa i mjera ruralnog razvoja s naglaskom na zaštitu okoliša i očuvanje tradicijskih vrijednosti te u provedbi brojnih uspješnih projekata na lokalnoj i međunarodnoj razini.

AGRRA nastavlja sa svojim djelovanjem na novim aktivnostima, suradnjama i projektima te zahvaljuje svim suradnicima koji iznimno doprinose njenom radu, a koji će to zasigurno činiti i u sljedećem razdoblju. Izvorne članke pročitajte na sljedećim linkovima: http://www.057info.hr/vijesti/2021-05-12/agrra-na-novoj-lokaciji  https://www.noviradio.hr/agrra-na-novoj-lokaciji/ https://ezadar.net.hr/dogadaji/4032562/aggra-na-novoj-adresi/  https://www.znet.hr/2021/05/12/agrra-na-novoj-lokaciji/  https://www.antenazadar.hr/clanak/2021/05/uredi-agencije-za-ruralni-razvoj-zadarske-zupanije-nalaze-se-na-novoj-lokaciji/