PROJEKT ECOWAVES

U Zadru se postavljaju eko otoci i meteo stanica kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA u suradnji s Lučkom Upravom Jonskog mora – Lukom Taranto provodi projekt ECOWAVES u sklopu programa INTERREG ADRION 2014. – 2020. u području održivih regija. U sklopu projektnih aktivnosti održat će se predstavljanje i postavljanje eko otoka i meteo stanice za mjerenje kakvoće zraka 23. studenog (srijeda) 2022. u 10:00 sati u Lučkoj upravi Zadar, Gaženička cesta 28c na kojoj će uz ravnatelja AGRRA-e Ivicu Pintura sudjelovati ravnatelj Lučke Uprave Zadar Željko Knežević i predstavnici Zadarske županije.


Projekt se provodi od 1. ožujka 2020. do 28. veljače 2023. godine. Projekt ECOWAVES će pomoću transnacionalnog pristupa doprinijeti očuvanju i smanjenju onečišćenja, te će razviti transnacionalnu strategiju usmjerena k upravljanju otpadom i oformiti transnacionalnu mrežu za zaštitu okoliša unutar lučkog područja.

Postavljanje mobilnih ekoloških otoka služi za selektivno odvajanje otpada. Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u ekološke otoke omogućuje se iskorištavanje tih sirovina te smanjenje količine otpada koji se odlaže u luci. Na taj se način postižu značajne uštede te se smanjuje negativan utjecaj na okoliš korištenjem postojećih sirovina i štednjom energije. Krajnji cilj je održivo gospodarenje otpadom u kojem se sav koristan otpad reciklira te se stavlja naglasak na važnost održivog upravljanja okolišem u skladu s prioritetima projekta. 

Stalno rastuća koncentracija putnika u luci zahtijeva i sve veću brigu o kvaliteti zraka jer ona utječe na okoliš i u konačnici na zdravlje ljudi. Senzori za praćenje kvalitete zraka doprinijet će poboljšanju kvalitete zraka s ciljem smanjenja štetnih posljedica na okoliš, ljudsko zdravlje te povećanje ekološke održivosti lučkog područja. Izvorni članak pročitajte na: https://www.zadarskilist.hr/zadar-zupanija/u-zadru-se-postavljaju-eko-otoci-i-meteo-stanica-kako-bi-se-smanjio-stetan-utjecaj-na-okolis/?meta_refresh=true https://www.noviradio.hr/u-zadru-se-postavljaju-eko-otoci-i-meteo-stanica-s-ciljem-smanjenja-stetnih-utjecaja-na-okolis/ https://www.057info.hr/vijesti/2022-11-21/postavljanje-eko-otoka-i-meteo-stanice-u-gazenici