Rok za podnošenje prijedloga za promotivne programe do 27. kolovoza 2020. godine

Dva dodatna poziva za podnošenje prijedloga za promotivne programe

Komisija u svijetlu krize COVID-19, objavljuje dva dodatna poziva za podnošenje prijedloga za promotivne programe. Ovi pozivi nadopunjuju iznimne mjere podrške specifične za tržište koje je nedavno usvojila Europska komisija.

Voće i povrće, vino, žive biljke, mlijeko i mliječni proizvodi i krumpir za transformaciju su sektori prihvatljivi za potporu promociji u iznosu od 10 milijuna eura (5 milijuna eura za više programa i 5 milijuna eura za jednostavne programe). Ti pozivi ciljaju sektore koji su najviše pogođeni krizom. Promotivni programi morat će se provoditi u EU-u ili bilo kojoj trećoj zemlji i to u trajanju od jedne godine.

Dva poziva bit će otvorena do 27. kolovoza 2020. Jedan poziv posvećen je 'jednostavnim' programima koje može podnijeti jedna ili više organizacija iz iste države EU-a. Drugi je program "multi" koji mogu podnijeti najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna ili više europskih organizacija.

Pozivi se nalaze u prilogu.

 

PPA(20)4895EN[1] PPA(20)4893EN[1]