Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin

Implementacija aktivnosti u okviru projekta E-CITIJENS

Posljednjih godina se mnogo učinilo po pitanju povećanja sigurnosti i otpornosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena, odnosno brojne su aktivnosti poduzete s ciljem smanjenja izloženosti obalnih i unutarnjih ekosustava te stanovništva prema mogućim ugrozama i opasnostima. Doprinijelo se povećanju sposobnosti navedenih ekosustava i stanovništva da se odupru, apsorbiraju, prilagode te se pravodobno i učinkovito oporave od učinaka spomenutih ugroza. Ipak, postoje dokazi koji upućuju na činjenicu kako razina sigurnosti i otpornosti obje zemlje ostaje ispod očekivanja te samo povećana i djelotvornija prekogranična suradnja može dovesti do zadovoljavajućih mjera upravljanja u hitnim situacijama.

Upravo je stvaranje efikasne i suradničke prekogranične mreže jedna od posljedica koje se nastoje potaknuti projektom E-CITIJENS. Naime, projektno partnerstvo sačinjeno je od ukupno deset hrvatskih i talijanskih partnera koje veže pojam civilne zaštite, a glavni se cilj projekta odnosi na poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

Ovaj projekt pristupa gore navedenim izazovima i mogućnostima stavljajući na raspolaganje različitim službama civilne zaštite te obalnoj straži učinkovit sustav za predviđanje i praćenje geofizičkih čimbenika koji utječu na prirodne katastrofe i katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem. Projekt E-CITIJENS će doprinijeti pravovremenom postupanju u hitnim slučajevima, budući da će se aktivirati kanali komunikacije između institucija i građana. Na taj način će doći do stvaranja inovativnog sustava praćenja koji se temelji na integraciji različitih podataka, uključujući upozorenja objavljena i dostupna iz institucionalnih izvora, ali također i podatke koje u stvarnom vremenu dijele građani objavljivanjem na društvenim mrežama.

Plan provođenja inicijalnih aktivnosti usuglašen je tijekom prvog projektnog sastanka održanog 18. i 19. lipnja ove godine u Campochiaru, Italija. Projektni partneri trenutno intenzivno provode aktivnosti vezane za stvaranje funkcionalnog okvira na temelju kojeg će se odvijati djelovanje zamišljenog sustava upravljanja izvanrednim situacijama od strane jedinica civilne zaštite. Proučavaju se trenutno postojeći primjeri dobre prakse i mehanizmi koji će biti integrirani u međugranični model navedenog sustava koji će biti namijenjen upravljanju trima glavnim kategorijama ugroza: poplavama, šumskim požarima te potresima. Naglasak pri razgovorima i istraživanjima koje Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije intenzivno provodi stavljen je na društvene mreže te razinu i karakteristike njihove dosadašnje primjene pri interakciji službi civilne zaštite sa zainteresiranim dionicima.