Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni natječaj (ZO-4/2020) za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

Ovim natječajem želi se pridonijeti zaštiti okoliša i to kroz aktivnosti ponovne uporabe, organizacijom ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna te organiziranjem ekoloških akcija čišćenja speloloških objekata

Problemi čijem se rješavanju želi doprinijeti:

  • Aktivnosti ponovne uporabe

Ponovna uporaba je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijela proizvoda koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni, odnosno ponovna uporaba podrazumijeva ponovno korištenje proizvoda u svrhu za koju su bili izvorno namijenjeni. U sklopu aktivnosti prevencije nastanka otpada, države članice Europske unije navode mjere uspostave sustava kojima se potiču aktivnosti ponovne uporabe, posebno elektroničke opreme, tekstila i namještaja.

Ponovna uporaba proizvoda je bilo koji postupak kojim se proizvod, koji je bio zamišljen i konstruiran da tijekom životnog ciklusa ispuni minimalni broj radnih ciklusa, ponovno upotrebljava za istu svrhu za koju je predviđen ili za neku drugu funkciju, uz upotrebu manjih pomoćnih proizvoda na tržištu ili bez njih. Takva uporaba proizvoda ili otpada ima pozitivne učinke na okoliš (sprječava onečišćenje voda, tla, zraka) štedi sirovine i energiju.

Vrste proizvoda pogodne za ponovnu uporabu koje mogu biti predmet ovog Natječaja su:

  1. tekstil (odjeća i obuća, tekstil za kućanstva...)
  2. namještaj (ormari, kreveti, stolovi, stolice i sl.)
  3. roba široke potrošnje (kuhinjsko posuđe i pribor, knjige, igračke, bicikli, kolica i sl.)
  • Organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna

Zaštita mora od onečišćenja te aktivnosti koje se odnose na uklanjanje i zbrinjavanje morskog otpada provode se kroz primjenu postojećeg zakonskog okvira i strateških dokumenata vezanih za gospodarenje otpadom. Primjenom navedene mjere akcijama i projektima na lokalnoj razini djeluje se na smanjenje otpada u morskom eko sustavu, čime se značajno smanjuje rizik negativnog utjecaja na morska staništa i morske organizme.

  • Organizacija ekoloških akcija čišćenja speloloških objekata

Spelološke udruge mogu prijaviti projekte koji uključuju akcije prikupljanja i zbrinjavanja sakupljenog otpada iz speloloških objekata.

Natječaj je objavljen 19. lipnja 2020. godine, a rok za dostavu prijava za sufinanciranje je 31. kolovoz 2020. godine.

Sve detalje natječaja možete pročitati u dokumentu.


upute_za_prijavitelje_zo42020_v1