Javni poziv

Zadarska županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja STARTUP-ova na području Zadarske županije za 2022. godinu

Radi stvaranja snažnog malog i srednjeg poduzetništva i poticajnog poslovnog okruženja, Zadarska županija pokrenula je Program za poticanje razvoja STARTUP-ova na području Zadarske županije za 2022.godinu

Dana 17. listopada 2022.godine, Zadarska županija je na svojim mrežnim stranicama objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja STARTUP-ova na području Zadarske županije za 2022. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro subjekti (manje od 10 zaposlenih) s najmanje 2 zaposlena, a koji imaju sjedište na području Zadarske županije, koji imaju poslovanje na području Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.

Bespovratne potpore dodjeljuju se za :

  • osnaživanje kapaciteta mikro gospodarskih subjekata
  • povećanje konkurentnosti
  • stvaranje povoljnijeg i kvalitetnijeg poslovnog okruženja i povećanje stope rasta gospodarstva

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 15.000,00 kuna. Korisnik može ostvariti potporu ukoliko ima minimalni iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta (ulaganja) 15.000,00 kuna i više (bez PDV-a).

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu Zadarske županije.

Sve detalje Javnog poziva, kao i dokumentaciju potrebnu za prijavu možete pronaći ovdje .