Javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2020.godinu

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj, temeljem članka 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Zadarske županije (2019.-2020.godina) ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 09/19) objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2020.godinu.

Zadarska županija, kao davatelj financijskih potpora dana 27. srpnja 2020. godine objavila je JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpra iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2020. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicije Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije i možete ga pročitati ovdje.

Prihvatljivi tražitelji potpora su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava iz ranga mikro poduzeća koje imaju proizvodne kapacitete na području Zadarske županije odnosno poljoprivrednu proizvodnju, za koju traže potporu, na području Zadarske županije te koje imaju uvedene površine u ARKOD sustav.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva, a traje do 27. kolovoza 2020. godine. Sve isplate podliježu postotnom smanjenju ako traženi iznos za potpore prijeđe ukupnu planiranu vrijednost u proračunu Zadarske županije s pozicije Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U tekstu javnog poziva opisani su uvijeti prijave, područje aktivnosti za prijavu projekata i programa, prijavna dokumentacija, rok, način i mjesto podnošenja prijave, procijena prijava, donošenjeodluke te ugovaranje provedbe programa/projekta.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se isključivo na prijavnim obrasccima koji se nalaze na Web stranici Zadarske županije.

Zahtjev za sufinanciranjem te sva potrebna dokumentacija dostavlja se isključivo poštom na adresu: Zadarska županija, U.O. za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar u zatvorenoj omotnici s naznakom Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektronskim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr.