SKILLS+

KRAJ PROVEDBE PROJEKTA

SKILLS+ je projekt međuregionalne suradnje s ciljem poboljšanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća koji je započeo s provedbom 1. travnja 2016. godine i traje do 31. ožujka 2021 godine

Cilj projekta SKILLS+ je unaprjeđenje javnih politika koje promiču IKT vještine između malih i srednjih poduzeća u ruralnim sredinama kako bi poduzetnici na ruralnom području uvidjeli prilike, koje pruža jedinstveno digitalno tržište, kao i prednosti digitalnog gospodarstva.

Sudjelovanjem u projektu SKILLS+, partnerstvom, razmjenom iskustava te kreiranjem Akcijskog plana,  AGRRA nastoji unaprijediti uvjete za rast i razvoj MSP-a smještenih u Zadarskoj županiji.

Kroz projekt je razvijeno 11 akcijskih planova koje će partneri provoditi na svojim područjima.

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije razvila je Akcijski plan Zadarske županije kojem je cilj unapređenje uvjeta za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća u Zadarskoj županiji pomoću edukacija. Razmjenom iskustava, prijenosom znanja te uspješnom implementacijom aktivnosti u okviru projekta "SKILLS+" utječe se na smanjenje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina Zadarske županije s posebnim naglaskom na rast i razvoj potonjih. AGRRA će i dalje svim zainteresiranim dionicima pružati tehničku i savjetodavnu pomoć te pratiti proces predaje projektnih prijedloga, a sve u cilju osposobljavanja MSP – ova za prijavu projekta financiranih iz Europske unije.

Projektno partnerstvo je sastavljeno od ukupno 12 partnera iz različitih zemalja Europe. Nositelj projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta savezne pokrajine Saxony-Anhalt iz Njemačke, a projektni partneri su sljedeći: Kaniuum Etu Ltd. iz Finske, Ministarstvo zaštite okoliša i regionalnog razvoja iz Latvije, Sveučilište zapadne Makedonije iz Grčke, Regionalna razvojna agencija Malopolske iz Poljske, Županijska uprava Sør-Trøndelag iz Norveške, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije-AGRRA iz Hrvatske, Gospodarska i industrijska komora Bugarske, Ministarstvo kulture i turizma regije Castilla y Leon iz Španjolske, Pannon Novum West – Transdanubian regionalna agencija iz Mađarske, Sveučilište iz Latvije te Tehničko Sveučilište Ostrava iz Češke.

Program: Interreg Europe

Trajanje: 01/04/2016-31/03/2019; 01/04/2019-31/03/2021

Proračun projekta: 2.462.052,00 €

Web stranica projekta: https://www.interregeurope.eu/skillsplus/