Povodom Dana općine Poličnik i blagdana Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja puštena je u promet nerazvrstana cesta Lovinac - Poličnik

Nerazvrstana cesta Lovinac - Poličnik puštena u promet

Povodom Dana općine Poličnik i blagdana Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja 28. rujna 2019. godine je puštena u promet nerazvrstana cesta Lovinac - Poličnik sufinancirana iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

Svečanom sjednicom općinskog vijeća u srijedu je obilježen Dan Općine Poličnik i blagdan Glavosjeka Sv. Ivana Krstitelja. Uz svečanu sjednicu kojoj je nazočio velik broj uzvanika, proslava Dana općine uključila je obilazak Centra za razvoj i edukaciju u Poslovnoj zoni Grabi, otvaranje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže za naselje Lovinac, puštanje 1,5-kilometarskog cjevovoda u naselju Baričević te puštanje u promet nerazvrstane ceste Lovinac – Poličnik koja je sufinancirana  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i  Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

Projekt izgradnje nerazvrstane ceste Lovinac - Poličnik u dužini 3126 m na k.č.br. 2270 k.o. Poličnik procijenjene vrijednosti 3.710.000,00 kn pijavljen je uz tehničku potporu AGRRA-e na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

Cilj ovog projekta je uređenje nerazvrstane ceste u dužini 3126 m na području Općine Poličnik. Projektom se uređuje zatečeno stanje: asfaltni/makadamski put koje povezuje mjesta Poličnik i Lovinac. Predmetna prometnica u projektu je podijeljena na tri osi. Os A 1297 m (dvosmjerna prometnica) proteže se od mjesta Poličnik do križanja s osima B i C, os B 869 m (jednosmjerna prometnica) nastavlja se na os A te vodi u smjeru Lovinca i Gornjeg Poličnika, te os C 960 m (jednosmjerna prometnica) kojom se iz smjera Lovinca vodi jednosmjeran promet do križanja s osi A i B (u smjeru Poličnik). Uređenjem prema ovom projektu ostvarit će se sigurnost u korištenju, te povećanje kvalitete života na području Općine.