SKILLS+ - SUPPORTING KNOWLEDGE CAPACITY IN ICT AMONG SME TO ENGAGE IN GROWTH AND INNOVATION

Nove mogućnosti za poduzetnike koji posluju na području Zadarske županije

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA će uskoro započeti s provedbom edukativnih radionica koje su namijenjene malim i srednjim poduzećima koja posluju na ruralnom području Zadarske županije.

Broj malih i srednjih poduzeća na području Zadarske županije iz godine u godine neprestano raste. Od ukupnog broja tvrtki koje posluju na području Zadarske županije, njih čak 99,8% su mala i srednja poduzeća. Zato je iznimno važno omogućiti poduzetnicima na ruralnom području jednake uvjete koje imaju poduzetnici na urbanom području kako bi nesmetano mogli rasti i razvijati se.
Svakog dana svjedočimo da se svijet sve više okreće ekonomiji informacijskog društva, a poduzećima koja ne budu u stanju pratiti nove trendove poslovanje će biti otežano. Trend rastuće globalizacije, gdje vodeću ulogu preuzimaju urbana područja, ruralne dijelove svijeta dovodi do potrebe za reformama kako bi ostali konkurentni i privlačni - kako za život, tako i za poslovanje. Međutim, kako u većini Hrvatske, tako i u Zadarskoj županiji inicijative i planovi za digitalizaciju malih i srednjih poduzeća uglavnom nisu kreirani prema potrebama ruralnih područja već prema potrebama urbanih sredina.
U cilju stvaranja jednakih uvjeta za poslovanje, Agencija za ruralni razvoj zadarske županije – AGRRA će započeti s provedbom edukativnih radionica namijenjenih malim i srednjim poduzećima koja posluju na području Zadarske županije. Cilj edukacija je osigurati preduvjete za rast i razvoj privatnog sektora kako bi se mala i srednja poduzeća mogla lakše nositi kako s procesima ubrzane globalizacije, tako i s procesima prilagodbe novim poslovnim okruženjima. Tijekom edukativnih radionica poduzetnike će se upoznati s mogućnostima koje im pružaju EU fondovi te u konačnici osposobiti iste za prijavu projekta financiranih iz Europske unije. Uz navedeno, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA će svim zainteresiranim poduzetnicima dati tehničku i savjetodavnu pomoć te pratiti proces predaje projektnih prijedloga.
Očekuje se da će radionice rezultirati s nekoliko prijavljenih i financiranih projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, točnije iz specifičnog cilja 3d1 – Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima.
Održavanje radionica je jedan od rezultata projekta SKILLS+ financiranog iz Interreg Europe programa čija je prva faza otpočela 1. travnja 2016., a završila 31. ožujka 2019. godine. Trogodišnja razmjena međunarodnih iskustava te analiza dobrih praksi s partnerskih područja, rezultirala je izradom Akcijskog Plana za Zadarsku županiju.
Akcijski Plan Zadarske županije implementirat će se tijekom druge faze provedbe projekta koja počinje 1. travnja 2019. godine, a trajat će 24 mjeseca. Navedenim Akcijskim Planom, cilj je pomoću edukacija unaprijediti uvjete za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća u Zadarskoj županiji. Očekuje se da će se SKILLS+ projektom doprinijeti smanjenju digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina Zadarske županije s naglaskom na rast i razvoj potonjih.