Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain

Javni poziv zainteresiranim dionicima iz sektora ribarstva i akvakulture

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije u suradnji s ostalim partnerima na projektu INVESTINFISH objavljuje otvoreni poziv putem kojeg svi zainteresirani dionici iz sektora ribarstva i akvakulture mogu doprinijeti ka unaprjeđenju svoje radne okoline. Uz pomoć ovog poziva identificirat će se inovacijski centri izvrsnosti, a napravit će se i njihova temeljita analiza. Uz navedeno, identificirat će se i dostupni javni i privatni programi financiranja te će se utvrditi potrebe za inovacijama koje će u konačnici poslužiti kao temelj za prikaz inovacijskog potencijala i potreba u sektoru ribarstva i akvakulture u pet uključenih regija. Navedeni otvoreni pozivi za sudjelovanje će biti otvoreni do kraja provedbe projekta (30. lipnja 2021. godine), kako bi se stvorilo što dinamičnije okruženje i prikupio čim veći broj korisnih informacija i podataka.

U nastavku pronađite poveznice za pristupanje upitnicima koje je AGRRA izradila u suradnji s ostalim partnerima. 

1) Otvoreni poziv za sudjelovanje u mapiranju inovacijskih centara izvrsnosti
Kako bi se stvorila "karta" postojećih centara izvrsnosti na području Zadarske županije, potrebno je identificirati mreže, klastere te ostale ustanove i institucije koje posreduju u području ponude i potražnje za inovacijama. Rezultati će, također, pružiti uvid u ulogu i odgovornosti koju ovi centri izvrsnosti imaju u svojem okruženju. Važnost proučavanja inovacijskih centara u okviru projekta INVESTINFISH proizlazi iz činjenice kako navedena središta mogu organizacijama, odnosno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) iz sektora ribarstva i akvakulture pružiti priliku da razviju inovativna poslovna rješenja koja će potaknuti kako njihovu konkurentnost, tako i konkurentnost gospodarstva.
Upitnik je moguće ispuniti putem sljedeće poveznice - https://forms.gle/DybkPj9RqBwjeqF3A

2) Otvoreni poziv za sudjelovanje u istraživanju javnih i privatnih programa financiranja
Navedeni otvoreni poziv se odnosi na prepoznavanje i identifikaciju dostupnih programa financiranja koji podržavaju razvoj inovativnih elemenata, kako na regionalnoj razini, tako i na razini EU. Javni programi financiranja se u prvom redu odnose na natječaje koji se objavljuju u okviru regionalnih/nacionalnih ESI fondova (ESIF - europski strukturni i investicijski fondovi). Privatni su programi financiranja, pak, prisutni u obliku različitih inovacijskih vaučera/priznanica, zajmova, zajmovnih jamstava, ulaganja u vlasnički kapital te svih drugih financijskih proizvoda kojima se mogu koristiti sudionici (MSP-ovi) sektora ribarstva i akvakulture duž cijelog lanca vrijednosti.
Ovaj upitnik namijenjen je pružateljima navedenih programa financiranja, a moguće ga je pronaći i ispuniti putem sljedeće poveznice - https://forms.gle/VqD39hY7JT1bziSy5

3) Otvoreni poziv za sudjelovanje u istraživanju inovacijskih potreba MSP-ova u sektoru ribarstva i akvakulture
Kako bi se provedba aktivnosti projekta INVESTINFISH kretala zacrtanim smjerom, potrebno je naglasak staviti na potrebe malih i srednjih poduzeća te im pružiti priliku da igraju ulogu ključnog dionika, prema čijim bi se potrebama onda predlagala rješenja problema. Dakle, ova dijagnostička aktivnost će imati izravan utjecaj u iscrtavanju novih puteva rasta poduzeća za MSP-ove iz sektora ribarstva i akvakulture. Naime, unaprjeđenje sektora vođeno inovacijama rezultirat će ojačanim vezama između dionika unutar cjelokupnog lanca ribarstva i akvakulture, čak i izvan regionalnih granica.
Upitnik namijenjen predstavnicima malih i srednjih poduzeća navedenog sektora moguće je pronaći i ispuniti putem sljedeće poveznice - https://forms.gle/RNQHLejymQTe16PK7


Zahvaljujemo na sudjelovanju!