DIGIT@L LITERACY PORTAL

Održan četvrti projektni sastanak u sklopu projekta Digit@l Literacy Portal

U sklopu projekta Digit@l Literacy Portal održan je sastanak projektnih partnera

U sklopu projekta Digit@l Literacy Portal održan je sastanak projektnih partner na kojem su dogovorene smjernice za izradu nastavnih materijala i kreiranje portala digitalne pismenosti.

Više o projektu i aktivnostima u sklopu provedbe  saznajte na web stranici projekta:

  http://www.digitalliteracyportal.com/


Projekt Digit@l Literacy Portal financiran je sredstvima Erasmus+ programa i traje od 1.11.2020. godine do 31.10.2022. godine.