CIVIL PROTECTION EMERGENCY DSS BASED ON CITIZEN JOURNALISM TO ENHANCE SAFETY OF ADRIATIC BASIN

Održan prvi projektni sastanak u sklopu projekta ''E-CITIJENS''

Prvi projektni sastanak u sklopu projekta "E-CITIJENS" održan je 18. i 19. lipnja 2019. godine u Campochiaro, Italija. Sastanku su prisustvovali predstavnici Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije.

Prvi projektni sastanak u sklopu projekta "E-CITIJENS" održan je 18. i 19. lipnja 2019. godine u Campochiaro, Italija. Projekt vrijedan 2.846.100,00 € financiran u sklopu prioritetne osi 2: Sigurnost i otpornost, programa INTERREG Italija-Hrvatska, trajati će 30 mjeseci. Projektno partnerstvo sačinjeno je od deset hrvatskih i talijanskih partnera koje veže pojam civilne zaštite. Jedan od partnera je i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA. Glavni cilj projekta je poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem. Navedeni glavni cilj, planira se ostvariti kroz tri specifična cilja: 
1.     Opremanje lanca civilne zaštite sustavom podrške EDSS (Emergency Decision Support System –EDSS) temeljenom na društvenim mrežama; 
2.     Poticanje sudjelovanja građana kao „aktivnih dojavljivača“ hitnih slučajeva (građansko novinarstvo); 
3.     Usklađivanje hrvatskog i talijanskog zakonodavstva za upravljanje rizicima.

Domaćin prvog sastanka u bio je vodeći partner - Regija Molise. Prvi dan sastanaka predstavljena je projektna ideja te pobliže objašnjena najvažnija terminologija vezana uz temu projekta. Nakon toga su predstavljene partnerske organizacije, radni paketi kao i očekivanja koja vodeći partner ima od projekta i partnerstva. Drugi dan je održana konferencija za novinare. 

Sljedeći - drugi projektni sastanak organizirat će Splitsko-dalmatinska županija u studenom 2019. godine.