Guide Me Green

Održan treći projektni sastanak u sklopu Guide Me Green projekta

U sklopu Guide Me Green projekta, financiranog iz ERASMUS+ programa, 21. i 22. veljače 2023. godine održan je drugi projektni sastanak u Reusu, Španjolska.

U organizaciji partnera Dom Spain, održan je treći međunarodni sastanak u sklopu projekta Guide Me Green. Na sastanku je bilo riječi o projektnim rezultatima, aktivnostima i diseminaciji. Prvi projektni rezultat je već dostupan na projektnoj stranici -  Brošura dobrih praksi usko vezanih uz turizam i niskobudžetna putovanja, dok je drugi projektni rezultat trenutno u izradi, a biti će dostupan u jesan 2023. Drugi projektni rezultat vezan je uz online platformu dizajniranu za potrebe svih dionika u turizmu. 

Sljedeći projektni sastanak je u rujnu, 2023. u Italiji.