PERMA – HORTI – „Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“

Održana prva info radionica za nezaposlene u sklopu projekta PERMA – HORTI – „Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“

Prva info radionica u sklopu projekta PERMA – HORTI – „Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“, održana je 28. ožujka 2019. godine u Biogradu na Moru. Domaćin info radionice bila je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA koja je u ulozi partnera u projektu.

28. ožujka 2019. u Biogradu na Moru  održana je prva informativna radionica za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina (žene)  u sklopu projekta PERMA – HORTI – „Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu. Radionica je održana u sklopu kampanje „I ja mogu biti poduzetnica“ kojom se nastoji osnažiti i motivirati potencijalne polaznice programa osposobljavanja na aktivaciju i ulazak u svijet rada. Na radionici je predstavljen verificiran inovativni i interdisciplinarni program osposobljavanja u području permakulture i urbane hortikulture na koji se mogu uključiti nezaposlene žene te kroz 150 sati nastavnog programa (55 sati teorijskog dijela i 95 sati praktičnog dijela) nadograditi svoje kompetencije te povećati svoju konkurentnost na tržištu rada.

Nositelj projekta:

  • Poljoprivredna prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića

Partneri:

  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
  • Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji “Porat”
  • Sveučilište u Zadru
  • Osnovna škola Voštarnica – Zadar
  • Nasadi d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta čija će provedba trajati do 13. svibnja 2020. godine je 854.143,73 kune, a projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.